PRIVACYVERKLARING


Wij ontkomen er niet aan om persoonlijke gegevens van je te gebruiken. Daarbij hebben wij jouw privacy hoog in het vaandel staan. Wij informeren je dan ook graag over hoe en waarom wij jouw persoonlijke gegevens gebruiken en wat jouw rechten zijn.

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. De meest actuele privacyverklaring vind je online. We raden je aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Je ziet hier altijd de laatste datum van wijziging.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 24-05-2018.

Wie is er verantwoordelijk voor jouw gegevens?
‘Wij’ zijn Elbuco B.V. en verantwoordelijk voor de naleving van de privacywet. Wij houden ons bezig met het aanbieden en leveren van leaseconcepten en bijbehorende diensten onder eigen merknamen en via partners. Onze contactgegevens vind je onderaan deze privacyverklaring.

Ook bieden wij samen met onze partners leaseconcepten aan. Met hen zijn wij in het kader van het aangaan en de uitvoering van de lease-overeenkomst samen verantwoordelijk voor jouw gegevens en de naleving van de privacywet. Wel adviseren wij je om de privacyverklaringen van onze partners goed door te nemen zodat ook duidelijk is wat zij doen met jouw persoonsgegevens. Een overzicht van de partners waarmee wij samenwerken kun je hier vinden. Wij en de partners hebben afgesproken dat je voor de uitoefening van jouw rechten (in ieder geval) bij ons terecht kunt. Meer informatie daarover vind je onderaan deze privacyverklaring.

Waarom gebruiken wij jouw gegevens?
Het aangaan en uitvoeren van de lease-overeenkomst
Om de lease-overeenkomst te sluiten, het lease-product af te leveren en weer op te halen, jou van service te voorzien, het product zo nodig te repareren en de maandelijkse betalingen te innen hebben wij de volgende gegevens van jou nodig:

NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, betaalgegevens, klantnummer
Bij zakelijke klanten ook: bedrijfsnaam, rechtsvorm en BTW-nummer

Het toetsen van de kredietwaardigheid van potentiële klanten via een credit score
Als klant moet je ons over een lange termijn elke maand betalen. Daarom toetsen wij jouw ‘kredietwaardigheid’ (ben je in staat om deze betalingen te verrichten?) voordat wij (eventueel) een overeenkomst met je aangaan. Daarbij maken wij gebruik van een extern bureau: Focum (www.focum.nl).

Lease je één of meer producten als zakelijke klant, dan maken wij voor het beoordelen van de kredietwaardigheid gebruik van het bureau Credit Safe (www.creditsafe.nl).

Wij verstrekken Focum de volgende gegevens: naam, postcode, huisnummer, geboortedatum. Credit Safe verstrekken wij uitsluitend het KvK-nummer van uw bedrijf.

Focum en Credit Safe verstrekken ons een ‘score’, waaruit wij jouw kredietwaardigheid kunnen afleiden. Op basis van die score besluiten wij of we wel of geen overeenkomst met je aangaan.

Fraude bij onze klanten
Helaas hebben wij te maken met fraude. Dit willen wij zoveel mogelijk voorkomen én bestrijden. Ter voorkoming dat wij schade lijden door fraude vragen wij een referentie, zoals gegevens over een partner. Zo kunnen wij je toch proberen op te sporen, wanneer je inmiddels aan de andere kant van de wereld bent. Ook bewaren wij gegevens van klanten die hebben gefraudeerd, zodat we zeker weten dat we met hen geen nieuwe overeenkomst meer gaan sluiten.

Contact met onze klantenservice
Graag helpen wij je met allerlei vragen, problemen en klachten. Om dit goed te kunnen doen, gebruiken wij in ieder geval de volgende gegevens van je:

Naam, contactgegevens, vraag/probleem/klacht, andere gegevens noodzakelijk voor onze service

Bezoeken van onze websites
Wij willen dat onze website zo optimaal mogelijk voor je werkt. Daarom gebruiken wij cookies. Meer informatie hierover vind je op onze cookie-pagina.

Marketing en promotie
Wanneer je klant van ons bent, wanneer je geen klant meer van ons bent maar de klantrelatie ons goed is bevallen of wanneer wij graag willen dat je klant van ons wordt, is het voor ons (en wij geloven ook voor jou) interessant om jouw naam, adres en jouw e-mailadres op te slaan. Dit om contact met je op te nemen wanneer wij een interessante aanbieding voor je hebben, zoals via een elektronische nieuwsbrief. Ben je een bestaande klant (geweest)? Dan kunnen wij je ook een persoonlijke aanbieding doen. Daarvoor gebruiken wij jouw ‘lease-historie’.

Optimale klantbeleving
Wij willen onze klanten zo goed mogelijk helpen. Daarvoor gebruiken wij zogenaamde reviews van onze klanten. Wanneer je klant van ons bent geworden zullen wij je periodiek per e-mail vragen om je ervaringen met ons te delen teneinde onze dienstverlening te verbeteren. Wil je deze e-mails niet ontvangen, kan je dit aangeven bij onze klantenservice.

Mogen wij jouw gegevens wel gebruiken?

Dit is een terechte vraag. Het antwoord is ja. Voor alles wat we doen met jouw gegevens moeten we een rechtsgrond hebben. Dat zijn voor jouw gegevens de volgende:

1. Het gebruik van jouw gegevens is noodzakelijk om een overeenkomst met jou uit te voeren;
Zonder jouw naam, contact, adres en betalingsgegevens geen uitvoering van de lease-overeenkomst. Daarom is het gebruiken van deze gegevens toegestaan.

2. Toestemming
Voor het gebruik van gegevens voor marketing- en promotiedoeleinden hebben wij jouw toestemming gekregen. Wil je dit niet meer? Dan kun je deze toestemming intrekken, door contact met ons op te nemen. Onze contactgegevens staan onderstaan deze privacyverklaring. Ook kun je gebruik maken van de uitschrijflink onderaan de nieuwsbrief.

3. Het gebruik van jouw gegevens is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
Sommige gegevens van jou moeten we langer opslaan omdat de wet ons dat vraagt. Ook moeten we soms informatie verstreken aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld in geval van fraude.

4. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het gebruik van jouw gegevens
Sommige gegevens gebruiken wij omdat dat belangrijk voor ons is. Zo controleren wij jouw kredietwaardigheid en willen wij fraude voorkomen dan wel bestrijden ter bescherming van de onderneming van Elbuco: indien niemand onze rekeningen kan of gaat betalen, is het snel afgelopen. Ook het verlenen van service aan en het zorgen voor een optimale klantbeleving voor onze klanten, doen wij omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben: wij willen de kwaliteit van onze dienstverlening graag zo hoog mogelijk laten zijn.

Belangrijk is dat we hier niet alleen denken aan ons eigen belang, maar ook aan jouw privacy. Zo hebben wij de beveiliging van jouw gegevens zo goed mogelijk geregeld. Vind je dat jouw privacy belangrijker is dan ons belang, dan kun je ten alle tijde bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens. Meer informatie over de uitoefening van dit recht, vind je onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang bewaren we de gegevens?
In verschillende situaties gelden verschillende bewaartermijnen:

Situatie Bewaartermijn
Op basis van een negatieve creditscore wordt geen overeenkomst met je aangegaan. Jouw gegevens worden binnen een maand na het mededelen van de afwijzing verwijderd.
Einde lease-overeenkomst Jouw gegevens worden verwijderd binnen 1 jaar na het einde van de laatste overeenkomst die je met ons hebt gesloten, behalve wanneer jouw gegevens in één van de situaties hieronder genoemd langer worden bewaard.
Wettelijke bewaarplicht Bepaalde gegevens dienen wij volgens de wet te bewaren. Het gaan dan om gegevens die in onze administratie zijn opgenomen zoals jouw factuur-, betaal- en bestelgegevens. Deze gegevens bewaren we 7 jaar.
Marketing- en promotiedoeleinden De gegevens die worden gebruikt t.b.v. deze doeleinden worden verwijderd 1 jaar nadat de laatste overeenkomst is afgelopen. Wil je voor die tijd geen promoties ontvangen kan je dit doorgeven bij de klantenservice. Bezoekt u de website dan maken wij gebruik van cookies. De bezoekersdata en gedrag op de website wordt opgeslagen in Google Analytics zonder bewaartermijn, om het functioneren van de website te waarborgen en het gebruik hiervan te analyseren.
In geval van fraude Jouw gegevens bewaren wij gedurende 5 jaar nadat wij de fraude hebben geconstateerd.
Optimale klantbeleving Door jou gegeven reviews over onze service worden bewaard nadat jij de review gegeven hebt. Wil je de review verwijderen, laat dit dan weten via onze klantenservice.
Klantenservice Gegevens die we verzamelen in het kader van onze klantenservice bewaren wij minimaal 1 maand en maximaal tot de wettelijke bewaarplicht na einde overeenkomst.
 
Aan wie geven we de gegevens?
Alleen wanneer het echt nodig is voor onze dienstverlening, geven wij jouw gegevens aan derde partijen. Deze derden zijn: partners die ons of een gezamenlijk lease-concept aanbieden, bezorgpartners, reparateurs, betaalpartners, IT-dienstverleners en partijen die ons ondersteunen met onze marketing en promotie. Ook hebben we Focum en Credit Safe reeds benoemd. Soms zullen wij je gegevens aan overheidsinstanties moeten geven, zoals de FIOD en de politie.

Jouw rechten
De privacywet geeft je enkele belangrijke rechten. Wij nemen die rechten serieus. Daarom informeren wij je graag dat je altijd:
  • bij ons kunt navragen welke gegevens wij van jouw hebben opgeslagen, mail dan naar rechtopinzage@elbuco.nl (recht op inzage);
  • bij ons terecht kunt wanneer bepaalde gegevens die we opslaan onjuist zijn (recht op rectificatie);
  • bij ons een verzoek kunt doen om bepaalde persoonsgegevens te verwijderen (recht op gegevenswissing);
  • ons kunt laten weten dat je het niet eens bent met het gebruik van gegevens op grond van een gerechtvaardigd belang (recht om bezwaar te maken);
  • ons kunt verzoeken het gebruiken van je gegevens tijdelijk te stoppen (recht op beperking van de verwerking);
  • ons kunt vragen ervoor te zorgen dat bepaalde gegevens in een ‘digitaal pakketje’ (gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm) worden gestopt zodat – wanneer jij dat wilt – die door jou (of eventueel door ons) aan een andere organisatie kunnen worden verstrekt (recht op overdraagbaarheid van gegevens).


Voor de uitoefening van deze rechten en voor al jouw andere vragen kunnen je contact opnemen met ons via het contactformulier of door te bellen (088-7129000), mailen naar avg@elbuco.nl of te schrijven naar Klantenservice, Oude Bosscheweg 7, 5301 LA Zaltbommel.

Tot slot heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/). Wij gaan er echter vanuit dat wij altijd zelf een oplossing vinden voor de klacht.